intro
getinge

Getinge är ett globalt, ledande medicinteknikföretag med produkter och system för kirurgi, intensivvård, vårdergonomi, sårvård och infektionsbekämpning.

lifco

Lifco har internationellt marknadsledande positioner inom sina affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions

elanders

Elanders erbjuder globala supply chain-lösningar, avancerade printlösningar och personifierade fotoprodukter.

Välkommen till Carl Bennet AB

Carl Bennet AB (CBAB) grundades 1989 av Carl Bennet. Bolaget är huvudägare i de börsnoterade bolagen Getinge AB, Lifco AB och Elanders AB. Dessutom bedrivs verksamhet genom dotterbolagen Symbrio AB och Dragesholm AB.

2015-12-31VerksamhetOmsättning, mkrAntal Anställda
Getinge ABMedicinteknik30.23515.424
Lifco ABIndustri och Handel7.9013.386
Elanders ABSupply Chain, print & packaging, e-commerce4.2363.177
Symbrio ABIT3730
Dragesholm ABSkogsbruk1-

CBAB’s uppgift är att stödja dotter- och intressebolagen med kunskap och finansiering och på så sätt möjliggöra fortsatt utveckling inom deras respektive verksamhetsområden. CBAB stödjer också forskning vid svenska universitet och högskolor. Vi utvecklar våra verksamheter med långsiktiga perspektiv.

Koncernens omsättning ökade 2015 till 42.410 mkr. Rörelseresultatet ökade till 4.013 mkr och resultat före skatt ökade till 3.408 mkr. Medelantalet anställda uppgick till 22.151 st.