HealthInvest Partners AB

HealthInvest Partners AB

HealthInvest Partners AB är ett fristående svenskt fondbolag som är specialiserat på hälso- och sjukvårdssektorn.  

Värdebaserad och långsiktig investeringsstrategi

Fonden fokuserar på att investera i företag som är verksamma i den globala hälso- och sjukvårdssektorn. Investeringsstrategin går ut på att hitta lågt värderade aktier, samt att genom en gedigen due diligence finna katalysatorer som öppnar upp för expansioner i aktien. 

Med en värdebaserad investeringsfilosofi är målet att skapa en avkastning som över tid väsentligt överträffar jämförbara index.

Engagemang

HealthInvests syn på hållbara investeringar är att fonden inte ska få avkastning på att deras företag brister i sitt miljöarbete och/eller sociala ansvar. Fondbolaget har anammat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). 

Nettoomsättning, mdr kr
Rörelseresultat (EBIT) mdr kr
Medarbetare globalt
Antal länder där företaget säljer produkter
och tjänster
Börsvärde, mdr kr

Innehav

En global leverantör av medicin-tekniska produkter och lösningar för människor med nedsatt rörelseförmåga samt åldersrelaterade sjukdomar.
Ett globalt logistikföretag som erbjuder helhetslösningar inom supply chain management och avancerade printlösningar.
En global leverantör av produkter och tjänster inom medicinteknik och life science.
Lifco har internationellt marknads-ledande positioner inom tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions.
Dragesholm bedriver skogsbruks-verksamhet på Dragesholms Säteri i Skåne.
Ett fristående svenskt fondbolag som är specialiserat på hälso- och sjukvårdssektorn.