FLERÅRSJÄMFÖRELSE

Koncernen20182017201620152014
Omsättning, mkr55.00549.40345.07042.41037.239
Ebitda, mkr5.6626.7846.9216.7585.991
Ebita, mkr4.4995.6555.8905.5844.962
Ebita-marginal, %8,211,513,113.213,3
Rörelseresultat (Ebit), mkr2.5093.5293.8224.0133.642
Resultat före skatt, mkr1.7523.3233.6763.4082.899
Eget kapital, mkr81.06680.26575.74672.09369.486
Nettoskuld, mkr (inkl. kortfristiga värdepappersinnehav)-20.426-20.111-25.062-22.757-23.119
Medelantal, anställda28.71427.21323.63822.15121.285
Antal anställda vid årets utgång28.29628.46025.68922.02222.108
Soliditet, %6566636463
Carl Bennet AB (moderbolaget)
   Substansvärde, mkr25.21824.91222.33723.17717.371
   Nettofordran, mkr
    (Inkl. kortfristiga värdepappersinnehav)
1.6052.1942.8852.6862.398
   Eget kapital, mkr21.43419.73318.83817.32116.575