FLERÅRSJÄMFÖRELSE

Koncernen20172016201520142013
Omsättning, mkr49.40345.07042.41037.23933.448
Ebitda, mkr6.7846.9216.7585.9916.538
Ebita, mkr5.6555.8905.5844.9625.616
Ebita-marginal, %11,513,113,213.316,8
Rörelseresultat (Ebit), mkr3.5293.8224.0133.6424.451
Resultat före skatt, mkr3.3233.6763.4082.8993.764
Eget kapital, mkr80.26575.74672.09369.48656.856
Carl Bennet AB:s andel av
   Eget kapital, mkr19.73318.83817.32116.57511.873
   Substansvärde, mkr24.91222.33723.17717.37115.828
   Soliditet, %6663646362
Nettoskuld, mkr (inkl. kortfristiga värdepappersinnehav)-20.111-25.062-22.757-23.119-22.059
Carl Bennet AB (moderbolaget)
Nettofordran/skuld, mkr
(Inkl. kortfristiga värdepappersinnehav)
2.1942.8852.6862.398-1.514
Medelantal, anställda27.21323.63822.15121.28519.559
Antal anställda vid årets utgång28.46025.68922.02222.10819.979