FLERÅRSJÄMFÖRELSE

Koncernen20192018201720162015
Omsättning, mkr60.56755.00549.40345.07042.410
Ebitda, mkr8.2465.6626.7846.9216.758
Ebita, mkr7.0764.4995.6555.8905.584
Ebita-marginal, %11,78,211,513,113.2
Rörelseresultat (Ebit), mkr5.0282.5093.5293.8224.013
Resultat före skatt, mkr5.1241.7523.3233.6763.408
Eget kapital, mkr84.73381.06680.26575.74672.093
Nettoskuld, mkr (inkl. kortfristiga värdepappersinnehav)-20.130-20.426-20.111-25.062-22.757
Medelantal, anställda28.82528.71427.21323.63822.151
Antal anställda vid årets utgång28.82728.29628.46025.68922.022
Soliditet, %6365666364
Carl Bennet AB (moderbolaget)
   Substansvärde, mkr43.70625.21824.91222.33723.177
   Nettofordran, mkr
    (Inkl. kortfristiga värdepappersinnehav)
1.8331.6052.1942.8852.686
   Eget kapital, mkr23.04021.43419.73318.83817.321