Miljö

Miljöarbetet har hög prioritet i koncernen som bedriver anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken inom dotterkoncernerna och klimatkompenserar även inom stora delar av koncernen.

CBAB är en av sponsorerna av WIN WIN Gothenburg Sustainability Award
Läs mer