Arjo AB

Arjo är en global leverantör av medicintekniska produkter och lösningar som höjer livskvaliteten för människor med nedsatt rörlighet och åldersrelaterade sjukdomar.

Koncernens omsättning uppgick till 7.688 mkr (7.808) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 179 mkr (671). Medelantalet anställda var 5.853 (5.763).

CBAB:s andel: Kapital 25% – Röster 53,2%

Arjos webbplats