Arjo AB

Arjo är en global leverantör av medicintekniska produkter och lösningar som hjälper kunderna att förbättra sina kliniska och finansiella resultat. Arjo skapar värde genom lösningar, tjänster och produkter som förebygger skador och komplikationer som går att undvika. Bolaget sätter individens behov i fokus och bidrar därmed till en högre kvalitet i vården. Kunderna utgörs huvudsakligen av privata och offentliga institutioner inom akutvård och långtidsvård. Arjo säljer produkter och tjänster till kunder i över 100 länder indelat i tre geografiska områden, Nordamerika, Västeuropa och Övriga världen. Tillverkning sker vid 5 produktionsanläggningar i Dominikanska Republiken, Kanada, Kina, Polen och Storbritannien.

Koncernens omsättning uppgick till 8.925 mkr (8.217) och resultatet före skatt uppgick till 542 mkr (395). Medelantalet anställda var 6.151 (6.123).

CBAB:s andel: Kapital 25% – Röster 53,2%

Arjos webbplats