Arjo AB

Arjo är en global leverantör av medicintekniska produkter och lösningar som höjer livskvaliteten för människor med nedsatt rörlighet och åldersrelaterade sjukdomar. Kunderna utgörs huvudsakligen av privata och offentliga institutioner inom akutvård och långtidsvård. Arjo säljer produkter och tjänster till kunder i över 100 länder indelat i tre geografiska områden, Nordamerika, Västeuropa och Övriga världen.

Koncernens omsättning uppgick till 8.217 mkr (7.688) och resultatet före skatt uppgick till 395 mkr (179). Medelantalet anställda var 6.123 (5.853).

CBAB:s andel: Kapital 25% – Röster 53,2%

Arjos webbplats