Elanders AB

Elanders erbjuder globala integrerade lösningar inom supply chain management, print & packaging och e-commerce. Koncernen har produktionsanläggningar i ett 20-tal länder på fyra kontinenter. Elanders verkar inom affärsområdena Supply Chain Solutions, Print & packaging Solutions och e-Commerce.

Nettoomsättningen ökade till 9.342 mkr (6.285) och resultatet efter finansnetto ökade till 230 mkr (300). Medelantalet anställda ökade till 6.658 (4.536). Vid årets utgång hade Elanders 6.997 anställda (6.444).

CBAB:s andel: Kapital 50,11% – Röster 65,88%

Elanders webbplats