Elanders AB

Elanders är ett globalt logistikföretag som erbjuder ett brett tjänsteutbud av integrerade lösningar inom supply chain management. Verksamheten bedrivs huvudsakligen genom två affärsområden, Supply Chain Solutions och Print & Packaging Solutions. Koncernen har verksamhet i ett 20-tal länder på fyra kontinenter. De viktigaste marknaderna utgörs av Kina, Singapore, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. De största kunderna är verksamma inom branscherna Automotive, Electronics, Fashion & Lifestyle, Industrial och Health Care & Life Science.

Nettoomsättningen ökade till 11.254 mkr (10.742) och resultatet före skatt uppgick till 216 mkr (366). Medelantalet anställda uppgick till 6.696 (7.153).

CBAB:s andel: Kapital 50,11% – Röster 65,88%

Elanders webbplats