Elanders AB

Elanders är en global leverantör med ett brett tjänsteutbud av integrerade lösningar inom supply chain management. Verksamheten bedrivs genom två affärsområden, Supply Chain Solutions och Print & Packaging Solutions. Koncernen har verksamhet i ett 20-tal länder på fyra kontinenter. De viktigaste marknaderna utgörs av Kina, Singapore, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA.

Nettoomsättningen ökade till 10.742 mkr (9.342) och resultatet före skatt ökade till 366 mkr (230). Medelantalet anställda ökade till 7.153 (6.658). Vid årets utgång hade Elanders 6.652 anställda (6.997).

CBAB:s andel: Kapital 50,11% – Röster 65,88%

Elanders webbplats