Getinge AB

Getingekoncernen är ett medicintekniskt företag med världsledande positioner. Fr o m 1 januari 2018 är koncernen strukturerad i tre affärsområden: Acute Care Therapies, Surgical Workflows och Life Science.

Koncernens omsättning uppgick till 22.495 mkr (22.170) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 933 mkr (979). Medelantalet anställda var 10.558 (9.920).

CBAB:s andel: Kapital 18% – Röster 49%

Getinges webbplats