Getinge AB

Getingekoncernen är ett medicintekniskt företag med världsledande positioner. Getinge utrustar sjukhus med högteknologiska produkter och IT-lösningar som bidrar till effektiva behandlingar och arbetsflöden samt minskad infektionsrisk och förhöjd patientsäkerhet. Flertalet av Getinges produkter finns i operationsrummet och intilliggande rum, såsom sterilcentralen. Getinge tillhandahåller även produkter till läkemedelsbolag och forskningsinstitut. Verksamheten är strukturerad i tre affärsområden: Acute Care Therapies, Surgical Workflows och Life Science. Försäljning sker via egna bolag samt distributörer i närmare 140 länder. Produktionen bedrivs vid totalt 19 anläggningar i Frankrike, Kina, Polen, Sverige, Turkiet, Tyskland och USA.

Koncernens omsättning uppgick till 24.172 mkr (22.495) och resultatet före skatt uppgick till -624 mkr (933). Medelantalet anställda var 10.540 (10.558).

CBAB:s andel: Kapital 20% – Röster 50,1%

Getinges webbplats