Getinge AB

Getinge är en global leverantör av produkter och tjänster för kirurgi, intensivvård och infektionsbekämpning med verksamhet i 38 länder och egen produktion i 8 länder. Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden: Acute Care Therapies, Life Science och Surgical Workflows. Försäljning sker via egna bolag samt distributörer i 135 länder. Produktionen bedrivs vid totalt 20 anläggningar i Frankrike, Kina, Polen, Sverige, Turkiet, Tyskland och USA.

Koncernens omsättning uppgick till 26.559 mkr (24.172) och resultatet före skatt ökade till 1.909 mkr (-624). Medelantalet anställda var 10.684 (10.540).

CBAB:s andel: Kapital 20% – Röster 50,1%

Getinges webbplats