HealthInvest Partners AB

HealthInvest Partners är ett fondbolag som driver en värdepappersfond, HealthInvest Small & MicroCap Fund. Fondens inriktning är placering i aktier i bolag verksamma inom den globala hälso- och sjukvårdssektorn. Bolaget har 3 (4) anställda.

CBAB:s andel av fondbolagets kapital och röster: 26%

HealthInvest webbplats