Lifco AB

Lifcokoncernen är ett konglomerat som bedriver verksamhet inom tre affärsområden och har internationellt marknadsledande positioner. Affärsområdena är Dental, Demolition and Tools och Systems Solutions.

Lifcokoncernens omsättning ökade till 10.030 mkr (8.987). Rörelseresultatet ökade till 1.519 mkr (1.252). Resultatet efter finansiella poster ökade till 1.473 mkr (1.219). Medelantalet anställda ökade till 4.107 (3.524).

CBAB:s andel: Kapital 50,1% och röster 68,9%

Lifcos webbplats