Lifco AB

Lifcokoncernen är ett konglomerat av små och medelstora företag. Affärsidén är att förvärva och utveckla marknadsledande nischföretag med potential att leverera hållbar vinsttillväxt och robusta kassaflöden. Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden, Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco har drygt 160 rörelsedrivande bolag i 30 länder och ett stort antal kunder inom olika branscher.

Lifcokoncernens omsättning ökade till 13.845 mkr (11.956) och resultat före skatt ökade till 2.059 mkr (1.858). Medelantalet anställda ökade till 5.255 (4.860).

CBAB:s andel: Kapital 50,1% och röster 68,9%

Lifcos webbplats