Lifco AB

Lifcokoncernen är ett konglomerat av små och medelstora företag. Affärsidén är att förvärva och utveckla marknadsledande nischföretag med potential att leverera hållbar vinsttillväxt och robusta kassaflöden. Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden, Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions.

Lifcokoncernens omsättning ökade till 11.956 mkr (10.030). Rörelseresultatet ökade till 1.902 mkr (1.519). Resultat före skatt ökade till 1.858 mkr (1.473). Medelantalet anställda ökade till 4.860 (4.107).

CBAB:s andel: Kapital 50,1% och röster 68,9%

Lifcos webbplats