Symbrio AB

Symbrio är ett IT-bolag som utvecklar och säljer ett eget molnbaserat inköps- och fakturahanteringssystem. Bolaget verkar främst inom bygg- och installationsbranschen. Omsättningen ökade till 47 mkr (44) och resultat före skatt uppgick till 2 mkr (2). Medelantalet anställda ökade till 34 (32).

CBAB:s andel: Kapital och röster 67%

Symbrios webplats