Symbrio AB

Symbrio utvecklar och säljer ett internetbaserat inköps- och fakturahanteringssystem. Omsättningen ökade till 44 mkr (39) och resultat efter finansiella poster uppgick till 2 mkr (2). Medelantalet anställda ökade till 32 (30).

CBAB:s andel: Kapital och röster 67%

Symbrios webplats