Substansvärde

Innehav
Antal aktier
Substansvärde, mkr
Andel av värdet, %
Arjo AB
68 119 630
7 548
8
17 718 409
3 083
3
54 550 169
21 553
22
227 881 873
61 688
62
Övriga värdepapper
4 280
4
Aktieportfölj - Börsvärde
98 152
99
Likvida medel
634
1
Total
98 786
100
2021-12-31