Substansvärde

Innehav
Antal aktier
Substansvärde, mkr
Andel av värdet, %
Arjo AB
68 119 630
2 883
5
17 718 409
1 733
3
54 550 169
10 512
16
227 881 873
43 742
69
Övriga värdepapper
3 904
6
Aktieportfölj - Börsvärde
62 774
99
Likvida medel
796
1
Total
63 570
100
Uppdaterat 2023-09-30