Substansvärde

Innehav
Antal aktier
Substansvärde, mkr
Andel av värdet, %
Arjo AB
68 119 630
6 008
8
17 718 409
2 913
4
53 550 169
17 609
23
227 881 873
45 576
58
Övriga värdepapper
4 898
6
Aktieportfölj - Börsvärde
77 005
99
Likvida medel
859
1
Total
77 864
100
2021-06-30