Substansvärde

Innehav
Antal aktier
Substansvärde, mkr
Andel av värdet, %
Arjo AB
68 119 630
2 652
4
17 718 409
2 658
4
54 550 169
11 799
20
227 881 873
39 686
66
Övriga värdepapper
3 658
6
Aktieportfölj - Börsvärde
60 453
100
Likvida medel
173
0
Total
60 626
100
Uppdaterat 2022-12-31