Substansvärde

Innehav
Antal aktier
Substansvärde, mkr
Andel av värdet, %
Arjo AB
68 119 630
2 684
3
17 718 409
1 701
2
54 550 169
12 236
16
227 881 873
56 332
72
Övriga värdepapper
4 264
6
Aktieportfölj - Börsvärde
77 217
99
Likvida medel
767
1
Total
77 984
100
Uppdaterat 2023-12-31