Aktivt ägande

Kunskap och finansiering för långsiktig framgång

Vår roll är att skapa förutsättningar för företagen att utvecklas på bästa sätt. Vår ambition är att varje bolag som vi investerar i ska bli marknadsledande i sin nisch. Vi har ett långsiktigt perspektiv och tror på ansvarstagande, affärsmässighet och ett decentraliserat ledarskap. För att kunna ta tillvara på möjligheter och hantera utmaningar arbetar vi med att säkra en god finansiell ställning i moderbolaget.

Carl Bennet AB samarbetar med och ger forskningsstöd till akademiska och vetenskapliga institutioner i syfte att främja en långsiktig utveckling av våra innehav. Genom att bygga konkurrenskraftiga och hållbara verksamheter skapar vi värde för våra kunder och samhället i stort.