Aktivt ägande

Carl Bennet AB utvecklar marknadsledande företag inom attraktiva nischer. Vår ägarfilosofi bygger på ett långsiktigt perspektiv, ansvarstagande, affärsmässighet och tro på det decentraliserade ledarskapets betydelse. En god finansiell ställning är också viktig för att kunna ta tillvara på möjligheter och hantera framtida utmaningar.

Genom att bygga konkurrenskraftiga och hållbara verksamheter skapas värde för våra kunder och samhället i stort, och som en global aktör inom kunskapsintensiva branscher har Carl Bennet AB ett nära samarbete med den vetenskapliga världen. Tillsammans med akademien bygger vi kunskapsmiljöer som bidrar till den långsiktiga konkurrenskraften i bolagen och regioner där vi verkar.