Arjo AB

Arjo AB

Arjo är en global leverantör av medicintekniska produkter och lösningar som hjälper kunder att förbättra deras kliniska och finansiella resultat. Arjo skapar värde genom att förebygga komplikationer och höja vårdkvaliteten för vårdtagaren.

Främjar mobilitet och rörelse

Företaget sätter individens behov i fokus och bidrar därmed till en högre kvalitet i vården. Kunderna utgörs huvudsakligen av privata och offentliga institutioner inom akutvård och långtidsvård. 

Arjo säljer produkter och tjänster i fler än 100 länder, fördelat över tre geografiska områden; Nordamerika, Västeuropa och Övriga världen. Tillverkningen sker vid produktionsanläggningar i Dominikanska Republiken, Kanada, Kina, Polen och Storbritannien. 

Engagemang

Ända sedan grundaren Arne Johansson utvecklade en rad innovativa produkter för att förbättra patientförflyttningar, har Arjo fokuserat på att främja mobilitet och rörelse inom hälso- och sjukvårdssektorn. Högkvalitativ vård blir därmed tillgänglig för fler människor, vilket bidrar till ett hållbart sjukvårdssystem som möter dagens globala vårdbehov. 

2021-12-31
Nettoomsättning, mdr kr
9,1
Rörelseresultat (EBIT) mdr kr
1,1
Medarbetare globalt
6 554
Antal länder där företaget säljer produkter
och tjänster
> 100
Börsvärde, mdr kr
30,2

Innehav

En global leverantör av medicin-tekniska produkter och lösningar för människor med nedsatt rörelseförmåga samt åldersrelaterade sjukdomar.
Ett globalt logistikföretag som erbjuder helhetslösningar inom supply chain management och avancerade printlösningar.
En global leverantör av produkter och tjänster inom medicinteknik och life science.
Lifco har internationellt marknads-ledande positioner inom tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions.
Dragesholm bedriver skogsbruks-verksamhet på Dragesholms Säteri i Skåne.