Lifco AB

Lifco AB

Lifco är ett konglomerat av små och medelstora företag. Affärsidén är att förvärva och utveckla marknadsledande nischföretag med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. 

A safe haven for your business

Lifco har internationellt marknadsledande positioner inom sina affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Bolaget styrs av en tydlig filosofi med fokus på långsiktig tillväxt, lönsamhet och en decentraliserad organisation. 

Engagemang

Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischföretag som bedriver en hållbar verksamhet. Hållbarhet är en integrerad del i Lifcos affärsmodell, vars övergripande mål är att öka aktieägarnas värde. 

Bolagets största hållbarhetsinsats kommer från dotterbolagen, som erbjuder produkter vilka gör det möjligt för deras kunder att implementera långsiktigt hållbara strategier. 

2021-12-31
Nettoomsättning, mdr kr
17,5
Rörelseresultat (EBIT) mdr kr
3,1
Medarbetare globalt
6 265
Antal länder där företaget säljer produkter
och tjänster
31
Börsvärde, mdr kr
123,0

Innehav

En global leverantör av medicin-tekniska produkter och lösningar för människor med nedsatt rörelseförmåga samt åldersrelaterade sjukdomar.
Ett globalt logistikföretag som erbjuder helhetslösningar inom supply chain management och avancerade printlösningar.
En global leverantör av produkter och tjänster inom medicinteknik och life science.
Lifco har internationellt marknads-ledande positioner inom tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions.
Dragesholm bedriver skogsbruks-verksamhet på Dragesholms Säteri i Skåne.