Forskning

Nya möjligheter genom investering i forskning


Som en global aktör inom kunskapsintensiva branscher har Carl Bennet AB ett nära samarbete med den vetenskapliga världen. Tillsammans bygger vi kunskapsmiljöer som bidrar till långsiktig konkurrenskraft i våra bolag och även de regioner där vi verkar.

Vi samarbetar med Kungliga Ingenjörsvetenskaps-akademien, som tillhandahåller kunskap och expertis med målet att bidra till samhällets utveckling.

Forskning

ca 20 msek årligen

 • Forskning avseende patientspecifik kardiovaskulär riskprofilering, Karolinska Institutet
 • Forskning om ungdomars mentala och fysiska hälsa och välmående, Karolinska Institutet
 • Forskning - Hitta flimmer - Stoppa stroke, Karolinska Institutet
 • Forskning om ekonomiska förhållanden i Östeuropa, Handelshögskolan i Stockholm
 • Industridoktorand, Handelshögskolan i Stockholm/Stiftelsen IMIT
 • Professur i Human Resource Management vid Göteborgs universitet
 • Forskningssamverkan inom Health Governance, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet
 • Professur i registerepidemiologi, Göteborgs Universitet
 • Forskning - Global hälsa vid Göteborgs Universitet
 • Forskningssamverkan Oligonova Hub vid Göteborgs Universitet
 • Forskning inom demokrati och hållbart samhälle, Göteborgs universitet
 • Forskning om startups - Autlook AB, Göteborg
 • Forskning hjärt- och kärlsjukdomar, Umeå Universitet
 • Professur i medicinsk teknik med inriktning mot artificiell intelligens och digitalisering, Umeå Universitet
 • Forskning inom virologi, Umeå Universitet
 • Forskning om företagandets villkor och förutsättningar i Sverige, Institutet för Näringslivsforskning
 • Samverkanscentrum Digitala kompetenser, Linköpings Universitet
 • Professur, forskning för innovation, Högskolan i Halmstad