Historia

År av industriell utveckling

Hur allt började

Carl Bennet föddes i Helsingborg 1951 och har under tre decennier byggt upp en industriell grupp med fokus på medicinteknik, verkstadsindustri och logistik. År 1976 tog han en civilekonomexamen vid Göteborgs Universitet och fick därefter anställning på Kockums och sedermera Electrolux.

Carl var VD för Electrolux i Alingsås mellan 1982–1988. Han investerade i företaget Trelleborg, där hans tidigare kollega Rune Andersson då var VD. Denna investering utgjorde sedan den finansiella grunden när Carl och Rune köpte Getinge AB från Electrolux år 1989.

1989
Carl Bennet grundar ägarbolaget Carl Bennet AB.
Carl Bennet förvärvar, tillsammans med Rune Andersson, bolaget Getinge AB från Electrolux för 320 MSEK. Carl Bennet tillträder som VD och Rune Andersson som styrelsens ordförande. Inom sex månader vänder man bolaget till vinst.

1993
Getinge börsintroduceras.

1995
Getinge förvärvar Arjo (merger), i syfte att utveckla sitt erbjudande inom den medicinska sektorn.
Getinge förvärvar dentalbolaget LIC Care AB, vilket senare blir Lifco.

1997
Carl Bennet AB blir ensam huvudägare i Getinge genom förvärv av Rune Anderssons andel. Carl Bennet AB blir även huvudägare i Elanders genom förvärv av familjen Elanders aktier. AB. De kommande tre åren förvärvar Elanders AB ytterligare elva svenska företag och blir därmed Nordens största grafiska koncern.

1998
Lifco, som var en division i Getinge Group delas ut till aktieägarna i Getinge. Carl Bennet AB blir i samband med avknoppningen även huvudägare i Lifco AB.

2000
Carl Bennet AB köper ut Lifco från börsen, och bolaget blir ett helägt dotterbolag till Carl Bennet AB.

2006
Lifco AB förvärvar systerbolaget Sorb Industri AB, ett diversifierat industribolag som ägs av Carl Bennet AB. Det blev början på en framgångsrik affärsexpansion i Lifco.
Carl Bennet grundar tillsammans med Anders Hallberg fondbolaget HealthInvest Partners AB ett fristående fondbolag specialiserat på investeringar inom hälso- och sjukvårdssektorn. Carl Bennet AB förvärvar 26% av aktier och kapital i bolaget.

2013
Getinge blir ett dotterbolag till Carl Bennet AB genom att nya redovisnings-principer, IFRS införs. Nettoomsättningen i koncernen ökar därmed markant.

2014
Carl Bennet AB säljer 49,9 % av aktierna i Lifco i ett offentligt erbjudande. Lifco noterades på Nasdaq Stockholms huvudlista den 21 november.

2016
Carl Bennet AB investerar i BICO Group, tidigare Cellink AB, i samband med deras börsintroduktion. Innehavet kommer senare att ökas genom emissioner.

2017
I december 2017 delade Getinge ut affärsområdet Patient- and Post Acute Care till aktieägarna och bolaget noterades den 12 december på Nasdaq Stockholm, som ett separat fristående bolag under namnet Arjo.  Carl Bennet AB, huvudägare i Getinge AB, blir i samband med noteringen även huvudägare i Arjo AB.

2018
Carl Bennet AB utökar sitt innehav i Getinge AB och Arjo AB med 900 MSEK, och äger därmed mer än 50 % av rösterna i båda bolagen.

2020
Carl Bennet AB säljer samtliga aktier i dotterbolaget Symbrio AB, som verkar i IT-branschen till det kanadensiska Volaris Group.