Getinge AB

Getinge AB

Getinge har sina rötter i ett litet samhälle i södra Sverige med samma namn, Företaget grundades 1904 och var ursprungligen tillverkare av jordbruksutrustning  1932 tog Getinge steget över till medicinteknik och började producera sterilisatorer till medicinsk utrustning. Idag tillhandahåller bolaget produkter och lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter och sterilcentraler till sjukhus samt företag och institutioner inom Life Science. Bolaget bedriver verksamhet i 39 länder och har mer än 10 800 medarbetare världen över.

Bringing science to life

Getinge är en ledande global leverantör av utrustning och system som förbättrar kliniska resultat och effektiviserar arbetsflöden. Verksamheten hanteras inom tre affärsområden: Acute Care Therapies, Surgical Workflows och Life Science. Produktionen bedrivs i Frankrike, Kina, Tyskland, Polen, Sverige, Turkiet, Nederländerna, Storbritannien och USA.

Engagemang

Getinge är engagerat i att bidra till en mer hållbar hälso- och sjukvård samt ett bättre samhälle. Bakom utvecklingen är övertygelsen om att ansvarsfulla företag bidrar till ett ökat värde för sina kunder och för samhället i stort. 

2021-12-31
Nettoomsättning, mdr kr
27,0
Rörelseresultat (EBIT) mdr kr
4,37
Medarbetare globalt
10 728
Antal länder där företaget säljer produkter
och tjänster
132
Börsvärde, mdr kr
107,6

Innehav

En global leverantör av medicin-tekniska produkter och lösningar för människor med nedsatt rörelseförmåga samt åldersrelaterade sjukdomar.
Ett globalt logistikföretag som erbjuder helhetslösningar inom supply chain management och avancerade printlösningar.
En global leverantör av produkter och tjänster inom medicinteknik och life science.
Lifco har internationellt marknads-ledande positioner inom tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions.
Dragesholm bedriver skogsbruks-verksamhet på Dragesholms Säteri i Skåne.