Dragesholm AB

Dragesholm AB

Dragesholm AB äger och förvaltar skog och fastigheter under Dragesholms Säteri, beläget på Söderåsen i nordvästra Skåne. Markinnehavet omfattar ca 1.000 hektar, vilket innefattar både skog- och åkermark, varav produktiv skogsmark utgör ca 750 hektar och åkermarken uppgår till ca 120 hektar. 

Fastigheterna omfattar även ett flertal hyresfastigheter, vilka är anpassade för ett lantligt åretruntboende. Det finns även möjlighet att hålla häst på gårdarna. 

Miljö och biologisk mångfald

Dragesholm AB arbetar flitigt med flera olika miljöinitiativ i syfte att förbättra den biologiska mångfalden och viltvården. Under åren har ett flertal investeringar gjorts för att skapa våtmarksområden som gynnar djur- och fågelliv. De konstgjorda våtmarkerna uppgår till ca 30 hektar. 

Våtmarkerna fungerar dessutom som biologiska fällor för kväve och fosfor, vilket minskar övergödning i närliggande vatten. Det finns även stammar av vildsvin, dovhjort och rådjur som vandrar fritt på området.

Nettoomsättning, mdr kr
Rörelseresultat (EBIT) mdr kr
Medarbetare globalt
Antal länder där företaget säljer produkter
och tjänster
Börsvärde, mdr kr

Innehav

En global leverantör av medicin-tekniska produkter och lösningar för människor med nedsatt rörelseförmåga samt åldersrelaterade sjukdomar.
Ett globalt logistikföretag som erbjuder helhetslösningar inom supply chain management och avancerade printlösningar.
En global leverantör av produkter och tjänster inom medicinteknik och life science.
Lifco har internationellt marknads-ledande positioner inom tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions.
Dragesholm bedriver skogsbruks-verksamhet på Dragesholms Säteri i Skåne.