Elanders AB

Elanders AB

Elanders är ett globalt logistikföretag som erbjuder ett brett tjänsteutbud av integrerade lösningar inom supply chain management. Verksamheten bedrivs huvudsakligen genom två affärsområden: Supply Chain Solutions och Print & Packaging Solutions. 

Effektiv hantering av försörjningskedjor världen över

Koncernen har verksamhet i ett 20-tal länder på fyra kontinenter. Kina, Singapore, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA utgör de viktigaste marknaderna. De största kunderna är verksamma inom branscherna Automotive, Electronics, Fashion & Lifestyle, Healthcare & Life Science och Industrial.

Engagemang

Elanders anser att hållbarhet går hand i hand med ett globalt perspektiv. I sitt hållbarhetsarbete strävar företaget alltid efter att optimera sina processer, produktionsmetoder och produkter för att reducera klimatavtrycket. Målet är att uppfylla eller överträffa de miljö- och hållbarhetskrav som ställs idag. 

2021-12-31
Nettoomsättning, mdr kr
11,7
Rörelseresultat (EBIT) mdr kr
0,58
Medarbetare globalt
7 019
Antal länder där företaget säljer produkter
och tjänster
> 20
Börsvärde, mdr kr
6,1

Innehav

En global leverantör av medicin-tekniska produkter och lösningar för människor med nedsatt rörelseförmåga samt åldersrelaterade sjukdomar.
Ett globalt logistikföretag som erbjuder helhetslösningar inom supply chain management och avancerade printlösningar.
En global leverantör av produkter och tjänster inom medicinteknik och life science.
Lifco har internationellt marknads-ledande positioner inom tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions.
Dragesholm bedriver skogsbruks-verksamhet på Dragesholms Säteri i Skåne.