Välkommen till
Carl Bennet AB

Senaste årsrapporterna

Forskning och utveckling

Hållbarhet för en bättre framtid

Långsiktigt värde genom aktivt ägande

Carl Bennet AB är ett ägarföretag som genom långsiktigt och aktivt ägande bidrar till sina innehavs utveckling och värdeskapande. Bolaget grundades 1989 och är huvudägare i de börsnoterade företagen Arjo AB, Elanders AB, Getinge AB och Lifco AB.

77 984
Substansvärde, mkr
2023-12-31
81 082
Nettoomsättning, mkr
2023-12-31
32 802
Medarbetare globalt
2023-12-31

2023-12-31

Innehav

En global leverantör av medicin-tekniska produkter och lösningar för människor med nedsatt rörelseförmåga samt åldersrelaterade sjukdomar.
Ett globalt logistikföretag som erbjuder helhetslösningar inom supply chain management och avancerade printlösningar.
En global leverantör av produkter och tjänster inom medicinteknik och life science.
Lifco har internationellt marknads-ledande positioner inom tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions.
Dragesholm bedriver skogsbruks-verksamhet på Dragesholms Säteri i Skåne.
Forskning och utveckling

Nya möjligheter genom investering i forskning

Carl Bennet AB samarbetar med och ger forskningsstöd till akademiska och vetenskapliga institutioner i syfte att främja en långsiktig utveckling av sina innehav.
Hållbart företagande

Tillsammans mot en bättre framtid

Vi anser att hållbarhet är en förutsättning för våra företags långsiktiga framgång. Som en långsiktig och aktiv ägare ställer Carl Bennet AB höga krav på samtliga dotter- och intressebolags hållbara utveckling.

Läs mer om oss

Läs mer om våra medarbetare och styrelse.

Läs mer