Kort om CBAB

77 984
Substansvärde, mkr
2023-12-31
81 082
Nettoomsättning, mkr
2023-12-31
32 802
Medarbetare globalt
2023-12-31

2023-12-31

Carl Bennet AB (CBAB) är ett ägarföretag som genom långsiktigt och aktivt ägande bidrar till sina innehavs utveckling och värdeskapande. Bolaget grundades 1989 i samband med förvärvet av Getinge. Inledningsvis var bolaget endast huvudägare i Getinge AB, men har under åren utvecklat sitt ägande till att även omfatta de börsnoterade bolagen Arjo AB, Elanders AB och Lifco AB. I koncernen ingår även dotterbolaget Dragesholm AB.

Koncernen verkar genom sina bolag globalt i en rad olika branscher med marknadsledande positioner. Hälsovård, medicinteknik, dental, verkstadsindustri och logistik är de främsta verksamhetsområdena. Antalet anställda i koncernen uppgår till ca 32 800 i 48 olika länder.

Översikt

Joacim Lindoff
Magnus Nilsson
Mattias Perjos
Per Waldermarson
Dragesholm AB
-
2020-12-31
25,0/53,2
50,1/65,9
20,0/50,1
50,1/68,9
Dragesholm AB
100/100
2020-12-31
Medicinteknik, Akutvård, Långtidsvård
Supply chain,
Print & Packaging
Medicinteknik,
Life Science, Acute Care Therapies, Surgical Workflows
Dental,
Demolition & Tools, Systems Solutions
Dragesholm AB
Skogsbruk
2020-12-31
9 078
11,050
29 819
13 782
Dragesholm AB
2
2020-12-31
6 214
6 058
10 818
5 433
Dragesholm AB
-
2020-12-31
Företag
VD och koncernchef
KapitalANDEL %
RÖSTandel %
Bransch
nettoomsättning mkr
medarbetare
Joacim Lindoff
25,0/53,2
Medicinteknik
Akutvård
Långtidsvård
10 980
6 633
Magnus Nilsson
50,1/65,9
Supply chain
Print & Packaging
13 867
7 527
Mattias Perjos
20,0/50,1
Medicinteknik
Life Science
Acute Care Therapies Surgical Workflows
31 827
11 739
Per Waldemarson
50,1/68,9
Dental
Demolition & Tools Systems Solutions
24 454
6 899
Dragesholm AB
-
100/100
Skogsbruk
3
-
2021-12-31