Kort om CBAB

98 786
Substansvärde, mkr
65 298
Nettoomsättning, mkr
30 570
Medarbetare globalt

2021-12-31

Affärsutveckling för den globala marknaden

Carl Bennet AB (CBAB) är ett ägarföretag som utvecklar marknadsledande bolag inom attraktiva nischer. CBAB grundades 1989 och är huvudägare i de börsnoterade företagen Arjo AB, Elanders AB, Getinge AB och Lifco AB. Koncernen består även av dotterbolaget Dragesholm AB och intressebolaget HealthInvest Partners AB.

Företagen verkar globalt i en rad olika branscher med marknadsledande positioner. De främsta verksamhetsområdena är hälsovård, medicin-teknik, dental, verkstadsindustri och logistik. Antalet anställda uppgår till ca 29 000 i 48 olika länder.

Översikt

Joacim Lindoff
Magnus Nilsson
Mattias Perjos
Per Waldermarson
Dragesholm AB
-
2020-12-31
25,0/53,2
50,1/65,9
20,0/50,1
50,1/68,9
Dragesholm AB
100/100
2020-12-31
Medicinteknik, Akutvård, Långtidsvård
Supply chain,
Print & Packaging
Medicinteknik,
Life Science, Acute Care Therapies, Surgical Workflows
Dental,
Demolition & Tools, Systems Solutions
Dragesholm AB
Skogsbruk
2020-12-31
9 078
11,050
29 819
13 782
Dragesholm AB
2
2020-12-31
6 214
6 058
10 818
5 433
Dragesholm AB
-
2020-12-31
Företag
VD och koncernchef
KapitalANDEL %
RÖSTandel %
Bransch
nettoomsättning mkr
medarbetare
Joacim Lindoff
25,0/53,2
Medicinteknik
Akutvård
Långtidsvård
9 070
6 554
Magnus Nilsson
50,1/65,9
Supply chain
Print & Packaging
11 733
7 019
Mattias Perjos
20,0/50,1
Medicinteknik
Life Science
Acute Care Therapies Surgical Workflows
27 049
10 729
Per Waldemarson
50,1/68,9
Dental
Demolition & Tools Systems Solutions
17 480
6 266
Dragesholm AB
-
100/100
Skogsbruk
3
-
2021-12-31