Flerårsjämförelse

Koncern
2022
2021
2020
2019
2018
Omsättning, mkr
74 758
65 298
63 719
60 567
55 005
Rörelseresultat (Ebit), mkr
9 136
7 907
8 196
5 028
2 509
Resultat före skatt, mkr
7 916
8 386
8 218
5 124
1 752
Eget kapital, mkr
111 793
96 881
86 335
84 733
81 066
Antal anställda vid årets utgång
31 684
30 570
28 528
28 827
28 296
Carl Bennet AB
Substansvärde, mkr
60 626
98 786
57 264
43 706
25 218
2022-12-31