Flerårsjämförelse

Koncern
2021
2020
2019
2018
2017
Omsättning, mkr
65 298
63 719
60 567
55 005
49 403
Rörelseresultat (Ebit), mkr
7 907
8 196
5 028
2 509
3 529
Resultat före skatt, mkr
8 386
8 218
5 124
1 752
3 323
Eget kapital, mkr
96 881
86 335
84 733
81 066
80 265
Antal anställda vid årets utgång
30 570
28 528
28 827
28 296
28 460
Carl Bennet AB
Substansvärde, mkr
98 786
57 264
43 706
25 218
24 912
2021-12-31