Flerårsjämförelse

Koncern
2023
2022
2021
2020
2019
Omsättning, mkr
81 802
74 758
65 298
63 719
60 567
Rörelseresultat (Ebit), mkr
9 994
9 136
7 907
8 196
5 028
Resultat före skatt, mkr
9 300
7 916
8 386
8 218
5 124
Eget kapital, mkr
113 670
111 793
96 881
86 335
84 733
Antal anställda vid årets utgång
32 802
31 684
30 570
28 528
28 827
Carl Bennet AB
Substansvärde, mkr
77 984
60 626
98 798
57 264
43 706
2023-12-31