Flerårsjämförelse

Koncern
2020
2019
2018
2017
2016
Omsättning, mkr
63 719
60 567
55 005
49 403
45 070
Rörelseresultat (Ebit), mkr
8 196
5 028
2 509
3 529
3 822
Resultat före skatt, mkr
8 218
5 124
1 752
3 323
3 676
Eget kapital, mkr
86 335
84 733
81 066
80 265
75 746
Antal anställda vid årets utgång
28 528
28 827
28 296
28 460
25 689
Carl Bennet AB
Substansvärde, mkr
57 264
43 706
25 218
24 912
22 337
2020-12-31