Getinge är ett globalt, ledande medicinteknikföretag med produkter och system för kirurgi, intensivvård, vårdergonomi, sårvård och infektionsbekämpning.

Lifco har internationellt marknadsledande positioner inom sina affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions

Elanders erbjuder globala supply chain-lösningar, avancerade printlösningar och personifierade fotoprodukter.

Arjo är en global leverantör av medicintekniska produkter och lösningar som höjer livskvaliteten för människor med nedsatt rörlighet och åldersrelaterade sjukdomar

Välkommen till Carl Bennet AB

Carl Bennet AB (CBAB) grundades 1989 av Carl Bennet. Bolaget är huvudägare i de börsnoterade bolagen Getinge AB, Arjo AB, Lifco AB och Elanders AB. Dessutom bedrivs verksamhet genom dotterbolagen Symbrio AB och Dragesholm AB.

2017-12-31VerksamhetOmsättning, mkrAntal Anställda
Arjo ABMedicinteknik7.6885.983
Elanders ABSupply Chain, print & packaging, e-commerce9.3426.997
Getinge ABMedicinteknik22.49510.684
Lifco ABIndustri och Handel10.0304.758
Symbrio ABIT4434
Dragesholm ABSkogsbruk2-

CBAB’s uppgift är att stödja dotter- och intressebolagen med kunskap och finansiering och på så sätt möjliggöra fortsatt utveckling inom deras respektive verksamhetsområden. CBAB stödjer också forskning vid svenska universitet och högskolor. Vi utvecklar våra verksamheter med långsiktiga perspektiv.

Under 2017 ökade koncernens redovisade nettoomsättning till 49 403 mkr (45 070). Rörelseresultatet uppgick till 3 529 mkr (3 822). Resultatet före skatt uppgick till 3 323 mkr (3 676). Antalet anställda vid årets slut ökade till 28 460 (25 689). Medelantalet anställda ökade till 27 213 (23 638).