intro
getinge

Getinge är ett globalt, ledande medicinteknikföretag med produkter och system för kirurgi, intensivvård, vårdergonomi, sårvård och infektionsbekämpning.

lifco

Lifco har internationellt marknadsledande positioner inom sina affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions

elanders

Elanders erbjuder globala supply chain-lösningar, avancerade printlösningar och personifierade fotoprodukter.

Välkommen till Carl Bennet AB

Carl Bennet AB (CBAB) grundades 1989 av Carl Bennet. Bolaget är huvudägare i de börsnoterade bolagen Getinge AB, Arjo AB, Lifco AB och Elanders AB. Dessutom bedrivs verksamhet genom dotterbolagen Symbrio AB och Dragesholm AB.

2016-12-31VerksamhetOmsättning, mkrAntal Anställda
Getinge ABMedicinteknik29.75615.582
Lifco ABIndustri och Handel8.9873.627
Elanders ABSupply Chain, print & packaging, e-commerce6.2856.444
Symbrio ABIT3931
Dragesholm ABSkogsbruk3-

CBAB’s uppgift är att stödja dotter- och intressebolagen med kunskap och finansiering och på så sätt möjliggöra fortsatt utveckling inom deras respektive verksamhetsområden. CBAB stödjer också forskning vid svenska universitet och högskolor. Vi utvecklar våra verksamheter med långsiktiga perspektiv.

Koncernens omsättning ökade 2016 till 45.070 mkr (42.410). Resultatet före skatt ökade till 3.676 mkr (3.408). Carl Bennet AB´s andel av eget kapital ökade till 18.838 mkr (17.321) och Carl Bennet AB´s substansvärde uppgick till 22.337 mkr (23.177). Medelantalet anställda ökade till 23.638 (22.151).