Getinge är ett globalt, ledande medicinteknikföretag med produkter och system för kirurgi, intensivvård, vårdergonomi, sårvård och infektionsbekämpning.

Lifco har internationellt marknadsledande positioner inom sina affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions

Elanders erbjuder globala supply chain-lösningar, avancerade printlösningar och personifierade fotoprodukter.

Arjo är en global leverantör av medicintekniska produkter och lösningar som höjer livskvaliteten för människor med nedsatt rörlighet och åldersrelaterade sjukdomar

Välkommen till Carl Bennet AB

Carl Bennet AB (CBAB) grundades 1989 av Carl Bennet. Bolaget är huvudägare i de börsnoterade bolagen Getinge AB, Arjo AB, Lifco AB och Elanders AB. Dessutom bedrivs verksamhet genom dotterbolagen Symbrio AB och Dragesholm AB.

2018-12-31VerksamhetOmsättning, mkrAntal Anställda
Arjo ABMedicinteknik8.2176.165
Elanders ABSupply Chain, print & packaging10.7426.652
Getinge ABMedicinteknik24.17210.515
Lifco ABIndustri och Handel11.9564.926
Symbrio ABIT4734
Dragesholm ABSkogsbruk2-

CBAB’s uppgift är att stödja dotter- och intressebolagen med kunskap och finansiering och på så sätt möjliggöra fortsatt utveckling inom deras respektive verksamhetsområden. CBAB stödjer också forskning vid svenska universitet och högskolor. Vi utvecklar våra verksamheter med långsiktiga perspektiv.

Under 2018 ökade koncernens redovisade nettoomsättning till 55 005 mkr (49 403). Rörelseresultatet uppgick till 2 509 mkr (3 529). Resultatet före skatt uppgick till 1 752 mkr (3 323). Antalet anställda vid årets slut minskade till 28 296 (28 640). Medelantalet anställda ökade till 28 714 (27 213).