Getinge provides hospitals and life science institutions with products and solutions aiming to improve clinical results and optimize workflows.

Lifco har internationellt marknadsledande positioner inom sina affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions

Elanders erbjuder globala supply chain-lösningar, avancerade printlösningar och personifierade fotoprodukter.

Arjo är en global leverantör av medicintekniska produkter och lösningar som höjer livskvaliteten för människor med nedsatt rörlighet och åldersrelaterade sjukdomar

Välkommen till Carl Bennet AB

Carl Bennet AB (CBAB) grundades 1989 av Carl Bennet. Bolaget är huvudägare i de börsnoterade bolagen Getinge AB, Arjo AB, Lifco AB och Elanders AB. Dessutom bedrivs verksamhet genom dotterbolaget Dragesholm AB. Det tidigare dotterbolaget Symbrio AB avyttrades under hösten 2020. Koncernen verkar globalt i en rad branscher med marknadsledande positioner.

2019-12-31VerksamhetOmsättning, mkrAntal Anställda
Arjo ABMedicinteknik8.9256.141
Elanders ABSupply Chain, print & packaging11.2546.664
Getinge ABMedicinteknik26.55910.538
Lifco ABIndustri och Handel13.8455.443
Symbrio ABIT5135
Dragesholm ABSkogsbruk2-

CBAB’s uppgift är att stödja dotter- och intressebolagen med kunskap och finansiering och på så sätt möjliggöra fortsatt utveckling inom deras respektive verksamhetsområden. CBAB stödjer också forskning vid svenska universitet och högskolor. Vi utvecklar våra verksamheter med långsiktiga perspektiv.

Under 2019 ökade koncernens redovisade nettoomsättning till 60 567 mkr (55 005). Rörelseresultatet uppgick till 5 028 mkr (2 509). Resultatet före skatt uppgick till 5 124 mkr (1 752). Antalet anställda vid årets slut ökade till 28 827 (28 296). Medelantalet anställda ökade till 28 825 (28 714).