Holdings

Arjo är en global leverantör av medicintekniska produkter och lösningar […]

Elanders är ett globalt logistikföretag som erbjuder ett brett tjänsteutbud […]

Getinge är en global leverantör av produkter och tjänster för […]

Lifcokoncernen är ett konglomerat av små och medelstora företag. Affärsidén […]

HealthInvest Partners är ett fondbolag som driver en värdepappersfond, HealthInvest Small […]