Holdings

Arjo är en global leverantör av medicintekniska produkter och lösningar […]

Elanders erbjuder globala integrerade lösningar inom supply chain management, print […]

Getingekoncernen är ett medicintekniskt företag med världsledande positioner. Fr o […]

Lifcokoncernen är ett konglomerat som bedriver verksamhet inom tre affärsområden och […]

Symbrio utvecklar och säljer ett internetbaserat inköps- och fakturahanteringssystem. Omsättningen […]

HealthInvest Partners är ett fondbolag som driver två värdepappersfonder. HealthInvest Value […]