Holdings

Arjo är en global leverantör av medicintekniska produkter och lösningar […]

Elanders är en global leverantör med ett brett tjänsteutbud av […]

Getingekoncernen är ett medicintekniskt företag med världsledande positioner. Getinge utrustar […]

Lifcokoncernen är ett konglomerat av små och medelstora företag. Affärsidén […]

Symbrio är ett IT-bolag som utvecklar och säljer ett eget […]

HealthInvest Partners är ett fondbolag som driver en värdepappersfond, HealthInvest MicroCap […]