Forskning

Carl Bennet AB finansierar forskning med ca 14 mkr (18) vid följande universitet, högskolor och institutioner:

 • Digital Innovation, Göteborgs Universitet, Chalmers och Umeå Universitet
 • Professur i Havsförvaltningsrätt, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
 • Gästprofessur i lärande och utbildning för hållbar utveckling, Göteborgs Universitet
 • BioVentureHub, AstraZeneca, Göteborg
 • Forskning för innovation, Högskolan i Halmstad
 • Hitta flimmer/stoppa stroke, Karolinska institutet/Danderyds sjukhus
 • Industridoktorand Japan, Handelshögskolan i Stockholm
 • Ägarstyrning i Sverige, Handelshögskolan i Stockholm
 • Forskning hjärt-/kärlsjukdom, Umeå Universitet
 • Professur i medicinsk teknik, Umeå Universitet
 • Anti-dopingprofessur, Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation AB
 • Samhällets digitalisering, Linköpings Universitet
 • Professur i Livsloppsepidemiologi, Uppsala Universitet

Utöver ovan nämnda forskningsbidrag har Carl Bennet AB deltagit som en av sponsorerna i Nobel Week Dialogue samt ett antal projekt t ex NAG (Nordic Action Group on Energy and Climate) och IVA.

Forskningsinsatserna görs för att bygga upp och stärka kunskapsmiljöer i såväl nationellt som internationellt perspektiv. Detta skapar utvecklingsmöjligheter för de bolag som ingår i Carl Bennet AB-koncernen.