Forskning

Carl Bennet AB finansierar forskning med ca 14 mkr (14) vid följande universitet, högskolor och institutioner:

  • Professur i Havsförvaltningsrätt, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
  • Professur i Human Resource Management, Göteborgs Universitet
  • BioVentureHub, AstraZeneca, Göteborg
  • Forskning för innovation, Högskolan i Halmstad
  • Hitta flimmer/stoppa stroke, Karolinska institutet/Danderyds sjukhus
  • Industridoktorand Japan, Handelshögskolan i Stockholm
  • Ägarstyrning i Sverige, Handelshögskolan i Stockholm
  • Samhällets digitalisering, Linköpings Universitet
  • Professur i Livsloppsepidemiologi, Uppsala Universitet

Utöver ovan nämnda forskningsbidrag har Carl Bennet AB deltagit som en av sponsorerna i Nobel Week Dialogue samt ett antal projekt t ex NAG (Nordic Action Group on Energy and Climate) och IVA.

Forskningsinsatserna görs för att bygga upp och stärka kunskapsmiljöer i såväl nationellt som internationellt perspektiv. Detta skapar utvecklingsmöjligheter för de bolag som ingår i Carl Bennet AB-koncernen.